Thứ Bảy, 19 tháng 10, 2019

Arduino IDE là một phần mềm mã nguồn mở cho phép bạn dễ dàng viết code, biên dịch và tải nạp code vào các bo mạch Arduino.

Arduino rất thích hợp cho những bạn học sinh, sinh viên có sở thích tìm hiểu về hệ thống nhúng và sáng tạo ra sản phẩm. Với Arduino, bạn có thể hiểu biết cơ bản về vi điều khiển và các cảm biến một cách nhanh chóng và có thể bắt đầu xây dựng một nguyên mẫu với chi phí đầu tư cũng khá rẻ. 

Thời sinh viên của mình cũng có tìm hiểu và thực hành trên bo mạch Arduino Uno R3. Trong Arduino IDE cũng có sẵn những ví dụ mẫu khá là thú vậy đấy, hãy thử ngay nào!.


Tải về
0 nhận xét: