Thứ Tư, 16 tháng 10, 2019

Giáo trình lập trình C++ - Tác giả Lê Phú Hiếu

Giáo trình lập trình C++ - Tác giả Lê Phú Hiếu

Tên tài liệu: GIÁO TRÌNH LẬP TRÌNH C++
Tác giả: Lê Phú Hiếu

Lời nói đầu

C++ hiện là ngôn ngữ lập trình (NNLT) được ưa chuộng và  sử dụng rộng rãi do tính năng mạnh mẽ, đa dụng của nó.  Đây là NNLT được nhiều trường đại học và cao đẳng trong  và ngoài nước sử dụng để giảng dạy lập trình ban đầu cho  sinh viên. 

Giáo trình “Lập trình C++” này được viết nhằm phục vụ cho  đối tượng là sinh viên các hệ Cao đẳng và Đại học thuộc  khối ngành Kỹ thuật (Không chuyên về Công nghệ Thông  Tin). Mục tiêu của giáo trình nhằm cung cấp kiến thức cơ  bản về ngôn ngữ lập trình C++, đủ để giải quyết những bài  toán lập trình trong nhiều lĩnh vực khác nhau như: tính toán,  kỹ thuật, sinh học, quản lý, …  

  1.  
  2.  


0 nhận xét: