Thứ Tư, 16 tháng 10, 2019

Các phiên bản của Oracle Database

Các phiên bản của Oracle Database

Oracle là 1 tập đoàn công nghệ đa quốc gia, được thành lập tại Santa Clara, California bởi Larry Ellison, Bob Miner và Ed Oates từ năm 1977. Ngày nay, Oracle là một trong những tập đoàn hàng đầu thế giới trong lĩnh vực cơ sở dữ liệu, phần cứng và phần mềm cho doanh nghiệp.

Oracle Database là một phần mềm hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS) của hãng Oracle. Hiện nay Oracle đang là một trong những phần mềm quản trị database hàng đầu thế giới.

Một vài hình ảnh của Oracle Database (Minh họa: Oracle Database 12c)Tải về các phiên bản của Oracle Database0 nhận xét: