Thứ Tư, 16 tháng 10, 2019

Admin LTE 3.0.5 - Dashboard Template

Admin LTE 3.0.5 - Dashboard Template


AdminLTE là một mẫu web mã nguồn mở thích hợp cho làm WebApp với các giao diện quản trị, các form mẫu, các nút, các panel, ... được định nghĩa sẵn.Do AdminLTE được xây dựng trên Bootstrap 3 nên nó có tính "responsive", phù hợp cho các loại màn hình, trong đó có màn hình kích thước nhỏ như di động, máy tính bảng, ... AdminLTE sử dụng giao diện Bootstrap nhưng định nghĩa lại thiết kế của các thành phần, các plugin nên giao diện trong bắt mắt hơn.

  1.  0 nhận xét: